Hållbarhet

Hållbarhet är ett övergripande begrepp och omfattar flera områden. De tre dimensionerna som en hållbar utveckling bygger på – det sociala, miljön och ekonomin – ska ligga till grund för val som Lindevalls gör i stort och smått. Lindevalls arbetar med hållbarhet utifrån flera perspektiv.

Produktion

Svensk tillverkning
Tillverkning i Sverige säkerställer avtalsenliga villkor och löner för de anställda. Förnyelsebar energi och ordnad återvinning av produktionsspill finns att tillgå.

Flytta hem produktion
Lindevalls vill vara en samarbetspartner för svenska företag som strävar efter att flytta hem sin produktion av arbetsmiljöskäl och miljöskäl.

Material

Europeiska material
Så långt som möjligt väljer Lindevalls europeiska material då tillverkningen i Europa har höga krav med avseende på bland annat miljö och arbetsmiljö. Material från Europa ger Lindevalls möjlighet att arbeta med snabbare leveranser och kortare ledtider. Många av leverantörerna har samarbetat med Lindevalls under många år.

Återvunna material
Lindevalls strävar efter att hitta återvunna material att använda i tillverkningen.

Produkter

Hållbara produkter
Att producera produkter som håller länge ger en lägre miljöpåverkan och det arbetar Lindevalls med, från design och materialval och genom hela tillverkningsprocessen.

Reparera produkter
För att förlänga livslängden på produkter hjälper Lindevalls till att reparera dem. Det kan till exempel vara båtkapell, presenningar eller skoterdynor.

Personal

Social hållbarhet
Hos Lindevalls är alla välkomna. Lindevalls vill stå för mångfald och medmänsklighet. Alla människor ska kunna bidra utifrån sina förutsättningar.

Arbetsvillkor
Lindevalls anställda ska självklart ha avtalsenliga löner och andra villkor. Lindevalls underlättar för de anställda att få ihop sin vardag eller möjliggöra utbildning genom sina generöst flexibla arbetstider.

Återbruk

Överblivet material, produktionsspill och förpackningsmaterial
Lindevalls strävar efter att inte slänga användbara material som blivit över vid tillverkningen. Idag lämnar Lindevalls en del av detta material till bland annat Shoppis. Lindevalls samarbetar med Spilloteket som kan hämta material till sin verksamhet. Lindevalls återanvänder förpackningsmaterial så långt det går.

Vi förverkligar dina idéer!

Kontakta oss så berättar vi mer.

Adress

Lindevalls Industri AB
Voltvägen 32B
831 48 Östersund

Kontakt

Telefon: 063-57 75 70
E-post: mail@lindevalls.se
Facebook
LinkedIn