Produktutveckling

Lindevalls produktutveckling från idé till färdig produkt

Lindevalls utvecklingsingenjörer har gedigen erfarenhet av produktutveckling inom industrisömnad som väskor, bärselar och packningar och isoleringar. Vi har både kompetensen och kapaciteten att ta hand om kompletta utvecklingsprojekt från kravställning till utveckling, ritningsframställning och validering.

Lindevalls har flera utvecklingsprojekt bakom sig till flera Svenska ledande industriföretag. Kontakta oss för mer information. Vanlig förekommande är från kundens önskemål och krav på färdig produkt tar vi fram både konstruktionsförslag och förslag på val av material och tillverkningsprocess. Vid behov tillverkas snabbt prototyper för utvärdering innan serieproduktion startar. I de fall utseendet på produkten är av extra betydelse har vi även möjlighet att ta hjälp av vår industridesigner.

Lindevalls kan även framställa kompletta konstruktionsunderlag såsom materialspecifikationer, tillverkningsunderlag och ritningar utan att produktion kopplas till uppdraget. Ett exempel är att vi kan utveckla och tillverka en väska för kundunika krav i volymer från ental till 1000-tal bara inom någon vecka.