HF Svetsat kablage set

Genom att svetsa in kablaget kan vi hermetiskt innesluta elektroniken och skydda den för ex vätskor

Artikelnr: 46275 Kategori: