GENERELLA VILLKOR

FRISKRIVNINGAR

Friskrivningar från prisfel
Då vi publicerar många priser kan det hända att vi av misstag skriver in uppenbart felaktigt pris i våra system. Om så sker kommer vi meddela er detta och ni får på nytt ta ställning till om ni vill genomföra affären.

Friskrivningar från tekniska fel på hemsidan
Hemsidans prisuträkningsmoduler är komplexa, och även annat kan krångla när det gäller tekniska programvaror. Skulle tekniska fel uppstå som leder till att ni får felaktig information friskriver vi oss från detta och kommer skyndsamt att påtala detta till företaget som utvecklar vår hemsida för åtgärd. Om så sker kommer vi meddela er detta och ni får på nytt ta ställning till om ni vill genomföra affären.

BETALNINGSVILLKOR

Kortbetalning DIBS Easy
Vi erbjuder våra kunder att enkelt och säkert använda kortbetalning för att betala sitt köp. Vi använder betalväxeln Dibs Easy som i sin tur använder 3D Secure som är en säkerhetsfunktion vid betalning med Visa eller MasterCard på nätet. 3D Secure kallas även Verified by Visa och MasterCard SecureCode. Funktionen innebär att konsumenten utöver att ange sina kortuppgifter även anger ett lösenord för att bekräfta sitt köp.

Faktura vis DIBS

  • Väljer du att betala med DIBS Faktura så skickas faktura via e-post till dig.
  • Fakturan ska betalas inom 14 dagar.
  • Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt lag och i förekommande fall tillkommer ersättning för skriftlig betalningspåminnelse.
  • Det genomförs en sedvanlig kreditkontroll, och kopia av eventuell kreditupplysning skickas till dig per e-post
  • Leverans sker endast till folkbokföringsadress.
  • Köparen ska vara minst 18 år gammal.

Manuell fakturering  
Gäller endast order som omfattar skyddsmadrasser eller order som inte beställs och betalas direkt i webshopen.

Vi fakturerar er på 30 dagar netto.
I samband med order kontrolleras ni mot kreditdatabas och kontot beviljas omedelbart om kontrollen visar ok. Fakturan skickas till av er uppgiven e-postadress från vår adress mail@lindevalls.se Ingen fakturaavgift debiteras.

Vi debiterar inte faktureringsavgifter. Av svenska kunder ska inbetalning ske till vårt BankGiro som framgår av fakturan. Vi accepterar inte utbetalningar via utbetalningskort. Utländska kunder ska betala i förskott om inte annat överenskommits.

Försenad / Utebliven betalning
Om betalning uteblir jobbar vi i följande steg, i normalfallet:
#1 Faktura som passerat förfallodatum INDIKERAR vi omgående per e-post till fakturamottagaren eller beställaren.
#2 Om betalning uteblir så PÅMINNER vi med kravbrev, både på e-post och papper. Vi påför förseningsavgift enligt EU-direktiv.
#3 Om betalning fortfarande uteblir, eller avgiften inte betalas, kommer vi gå vidare via myndighet för att få betalt.

Räntefakturering
Vi avtalar med er i dessa villkor att debiterbar ränta är 18% och att hanteringsavgift för räntefakturan är 40:- + moms = 50:-.
Räntefakturan skickas efter att ordinarie inbetalningar kommit, så vi vet vad räntan blir.
Vid utebliven betalning används punkterna #1 samt #3 ovan.

Vi avtalar mer er i dessa villkor att betalningsvillkor för förseningsavgifter & räntefakturor är 10 dagar netto.
Vi ser det som en självklarhet för alla parter att man följer överenskomna villkor.
Vår absoluta förhoppning är naturligtvis att alla betalar i tid, eftersom vi erbjuder fakturering utan avgifter, per 30 dagar.

 

FRAKTVILLKOR

Generellt
Vi debiterar som regel frakt. Vid större beställningar av åkmadrasser har vi valt att erbjuda fraktfri leverans. Hämtar du dina produkter i vår fabrik debiterar vi givetvis ingen frakt. Eftersom vi inte är ett fraktbolag som ska tjäna pengar på frakter försöker vi sätta våra fraktpriser så nära våra fraktkostnader som möjligt. 

Felaktig fraktadress
Om kund anger en felaktig adress / felaktigt postnummer så kommer Lindevalls få en faktura från fraktbolaget för att de ska fortsätta transporten. Denna kostnad efterdebiterar vi kunden. Kunden ensam är ansvarig för att de uppgifter de ger till oss är korrekta. Postnummer ska ALLTID vara belägenhetsadressens postnummer som fysiskt gäller för gatan. Om oklarhet råder vilket postnummer ni ska ange kan ni kontrollera detta på POSTNUMMERSERVICE.SE  Till felaktig fraktadress räknar vi också om ingen är på plats när fraktbolaget kommer. Även denna merkostnad debiteras kunden.

Frakt inrikes
Inom Sverige använder vi oss främst av Schenker men ibland även DHL. 
På de flesta produkter visas fraktkostnaden i varukorgen.
På måttbeställda presenningar och kapell räknas fraktpriset in i produktpriset och redovisas separat. 
Skyddsmadrasser är extra skrymmande och svåra att i förväg skatta fraktpriset på. Här räknas istället frakten fram i efterhand och debiteras i samband med manuell fakturering.

Avhämtning i vår fabrik
Du kan förstås hämta dina beställda varor i vår fabrik på Voltvägen 32B i Östersund. Efter din order mailar, SMS:ar eller ringer vi dig och berättar när du kan hämta din order. 

 

LEVERANSER & LEVERANSVILLKOR

Normal leveranstid ut från lagret är 1-2 dagar efter er order på våra lagerstandardprodukter. Fraktens kostnad i butiken är reserverad till ”normalfrakter” – om leveransadresser ligger extra avlägset kan vi komma att behöva efterdebitera extra frakt.

Om någon produkt är restnoterad eller andra leveransproblem uppstår kontaktar vi er för att erbjuda en liknade produkt för att tillgodose era behov. 
Leveransvillkor är fritt Lindevalls lager undantaget när villkoren för fraktfritt gäller.

 

PRISER INKL. MOMS

På vår hemsida visas alla priser inklusive moms. 

 

ÅNGERRÄTT & RETUR

Texten nedan är direkt tagen från konsumentverkets hemsida. Vi har inte redigerat någon text, däremot har vi klippt bort text som är inaktuell för oss, exempelvis försäljning av digitala och tryckta medier, livsmedel mm.
Om konsumentverket kommer ut med ny formulering gäller naturligtvis den nya utgåvan per omgående.
Läs mer på: www.konsumentverket.se
Information om hur du utövar din ångerrätt hittar du längst ner på denna sida.

CITAT FRÅN KONSUMENTVERKET PER 2015-01-12
”Du har 14 dagars ångerrätt när du handlar på distans eller utanför företagets affärslokal. Det framgår av lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Lagen innehåller även krav på att säljaren ska ge dig tydlig information om hur du kan ångra ditt köp.

Distansavtal
Det är avtal när du och säljaren inte träffar varandra, exempelvis när du handlar på nätet eller vid telefonförsäljning.

Avtal utanför säljarens affärslokaler
Det kan exempelvis vara när en dammsugarförsäljare knackar på hemma hos dig eller om det står ett företag och säljer mobiltelefoner i anslutning till din mataffär. Om priset du ska betala understiger 400 kronor omfattas avtalet inte av lagen.

Säljaren ska informera dig om ångerrätten
Du ska få information om ångerrätten innan du köper en vara. Informationen ska vara tydlig och innehålla det du behöver veta för att kunna utnyttja din ångerrätt. Till exempel ska du få information om hur du ska utöva ångerrätten och hur lång tid du har på dig. Vid distansavtal kan säljaren ge dig informationen muntligt eller på en webbplats. Om du handlar av en säljare utanför företagets affärslokaler måste dock informationen ges i en handling, eller om du samtycker till det, i annan läsbar och varaktig form.

Efter köpet ska du få en bekräftelse på avtalet som även den ska innehålla information om ångerrätten. Vid distansavtal ska du få den bekräftelsen i en handling eller i annan läsbar och varaktig form. Om det är ett avtal utanför företagets affärslokaler ska du få informationen i en handling, eller om du samtycker till det, i annan läsbar och varaktig form.

Bestämmelserna om informationskrav i lagen är alltså lite strängare när det gäller avtal som ingås utanför företagets affärslokaler, exempelvis vid så kallad gatuförsäljning.

När börjar ångerfristen att löpa?
Tiden som du har på dig att ångra köpet kallas ångerfrist. Den börjar löpa från dagen du tar emot varan. Om du köper en tjänst räknas ångerfristen från den dag du ingick avtalet. Ångerfristen räknas dock tidigast från det att du har fått den information som företaget är skyldigt att ge dig innan avtalet. Om du inte har fått någon information om ångerrätten har du i stället ett år på dig att ångra köpet.

Du har rätt att undersöka varan
För att ta ställning till om du vill ha en vara får du undersöka den för att se vad den har för egenskaper och funktion. Men var lite försiktig eftersom du kan bli skyldig att ersätta säljaren för varans värdeminskning om du har använt eller hanterat den på ett sätt som inte är nödvändigt för att undersöka den.

Meddelande om att du ångrar köpet
För att utnyttja din ångerrätt måste du meddela säljaren att du ångrar dig och lämna tillbaka det du har köpt. Säljaren behöver inte bekräfta att du har ångrat köpet för att ångerrätten ska gälla. Säljaren behöver inte heller ha fått tillbaka varan inom de 14 dagarna.

Du är skyldig att betala returfrakten
När du ångrar ett köp ska du inom 14 dagar skicka tillbaka varan till säljaren. Du får då betala returfrakten. Du bestämmer själv hur du skickar tillbaka varan. Men tänk på att du ansvarar för varan tills den når säljaren, alltså även under transporten.

När ångerrätten inte gäller
Det finns undantag då ångerrätten inte gäller. Säljaren är skyldig att informera dig om ditt köp är undantaget från ångerrätten.

Några exempel på varor och tjänster som är undantagna från ångerrätten:

– SLUT CITAT –

En tjänst som har fullgjorts och konsumenten uttryckligen har samtyckt till att tjänsten påbörjas utan ångerrätt.
Varor som är specialtillverkade efter konsumentens anvisningar eller som har en tydlig personlig prägel”

På PVC-Produkter gäller ångerrätten på de lagerhållna produkterna vi har i lager som inte beställs med tillval, se nedan.
Ångerrätt gäller inte på resten av PVC-sortimentet då alla dessa tillverkas efter din önskade specifikation, på ert uppdrag.
Om vi inte hunnit starta produktion / tillskärning av din produkt, då makulerar vi naturligtvis ordern, hör av er då omgående för produktionsstatus.

PVC-Produkter med ångerrätt är:
Åkmadrasser.

På det övriga sortimentet gäller full ångerrätt om det inte faller under, som konsumentverket skriver, ”Varor som är specialtillverkade efter konsumentens anvisningar eller som har en tydlig personlig prägel”.

 

ÅNGERRÄTT & RETURFÖRFARANDE

Vid ångerrätt, eller om vi av annan anledning beviljar retur, ska godset skickas till oss på adress nedan. Du som kund ansvarar för att godset kommer helt till oss, gods som är skadat vid återkomsten faller inte under godkänd retur. Returfrakt samt returemballage bekostas av returnerande kund. Om godset har haft specialemballage (t.ex. pall, pallkragar) ska det returneras till oss, i annat fall debiteras dessa. Återbetalning av betald köpeskilling sker med avdrag för frakten till er (endast varuvärdet betalas tillbaka).
Meddela oss ert kontonummer. Återbetalning sker senast 20 dagar efter godset har kommit oss tillhanda. Om betalning gjorts med kort, då görs returen till samma kort.

Returadress:
Lindevalls Industri AB
Voltvägen 32B
831 48 ÖSTERSUND