Båt

Nytillverkning
Tyvärr har vi inte möjlighet att ta på oss nytillverkning av båtkapell för tillfället.

Reparationer
Vi utför alla möjliga reparationer av begagnade kapell. Vi byter blixlås och slitna rutor eller reparerar sömmar som nötts av väder och vind. Har olyckan varit framme och båtkapellet behöver lappas hjälper vi även till med det.
För att vi ska kunna ta hand om ditt kapell utan att smutsa ner oss och våra maskiner måste det vara så rent som möjligt när det kommer till oss.