Lindevalls Investerar

skrivare

För att möta våra kunders behov av snabb och flexibel märkning investerar Lindevalls i ny etikettskrivare för textilband.

Genom att investera i en ledande industriskrivare från TSC kan Lindevalls möta kundernas behov av snabb, flexibel och kostnadseffektiv märkning av produkter.
-Vi är mycket nöjd med investeringen, säger Helena Höglund,
ansvarig för textil produktion. Tidigare kunde väntetiden på etiketter vara ledtidsstyrande för hela produkten. Nu har vi själva möjligheten på bara några minuter producera rätt etikett. Det gör att vi kan korta leveranstiden samtidigt som kostnaden för märkning sänks då kunden slipper klichékostnad.